نمايش تاريخ شمسي در ويندوزهاي فارسي

احتمالا شما هم برنامه هايي مثل ACDSee , WinRAR و غيره را ديده ايد كه با اينكه برنامه نويسي براي نمايش تاريخ شمسي نكردهاند، ولي تاريخ شمسي نمايش مي دهند! (البته در ويندوزهاي فارسي همچون نوين و پارسا99) براي اين كار بايد از تابع GetDateFormat استفاده كرد. كه يك تاريخ به آن مي دهيم و آن را به شمسي تبديل مي كند.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var dstr:array[0..100]of char;
begin
GetDateFormatA(locale_system_default,0,nil,'، dddd,dd/MMMM/yyyy',dstr,sizeof(dstr));
edit1.text:=dstr;
end;
  
نویسنده : محمد ; ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۱