شيء‌ ApplicationEvents

اين شيء در دلفي، پيامهاي ويندوزي كه براي برنامه مان فرستاده مي شود را بر مي گرداند.
اين موقعي خوب است كه شما يك پيام ويندوز مثل WM_SysCommand را كه هيچ مدير رويدادي براي آن فراهم نشده است را مي خواهيد مديريت كنيد.

به عنوان مثال مي خواهيد يك آيتم به آيتمهاي داخل منوي سيستم يك برنامه اي اضافه كنيد. براي اين كار دلفي هيچ مدير رويدادي فراهم نكرده است! بنابراين، اين شيء در اينجا كارساز مي باشد   
نویسنده : محمد ; ساعت ۳:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۱