بیرون دادن CD Drive در صفحه وب

بیرون دادن CD Drive در صفحه وب

ممکنه شما بعضی سایتها رو دیده باشید که وقتی داخل اونها می شید، CD Drive شما خود به بیرون می آد !

شما هم می تونید در سایت خودتون چنین چیزی رو قرار بدید.

این کار به وسیله ی Vbscript قابل انجام است.

توسط کد زیر:

<SCRIPT language=VBScript>

<!--

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next ' cdrom

End If

-->

</SCRIPT>

 

 

یک نمونه از این کد رو می تونید اینجا ببینید.

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۳