كار با TreeView در دلفي

كار با TreeView در دلفي بسيار راحتتر از ويژوال بيسيك است.
شما اگر بخواهيد ريشه بسازيد فقط يك رشته مشخص مي كنيد و آن را به Tree اضافه مي كنيد.
TreeView1.Items.Add(nil,'This is IROT.');
و اگر هم بخواهيد يك زير شاخه براي يك آيتم در TreeView بسازيد يعني Child،‌ بدين صورت است:
TreeView1.Items.AddChild(TreeView1.Selected,'This is Child.');
كه اين، يك زير شاخه براي آيتمي كه در حال حاضر در Tree انتخاب شده است اضافه مي كند.

و اما در VB:
TreeView1.Nodes.Add , , "root", "IROT"
TreeView1.Nodes.Add "root", tvwChild, "child", "IChild"   
نویسنده : محمد ; ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۱