دستكاري بازيها

دستكاري بازيها

اگر با بازي Paranoid تحت داس آشنا باشيد، ديدهايد كه اين در ابتدا ۳ عمر دارد و به سختي ميتوان با اين عمر كم تا مرحلههاي جلو رفت. در ضمن شايد كنجكاوي شما را كشته باشد كه مثلا مرحله ۱۴ چه شكلي است.
من اين بازي را طوري دستكاري كردهام كه در ابتدا ۹ عمر دارد. و در يك جاي ديگر هم طوري آن را دستكاري كردهام كه حدود ۲۰۰ عمر دارد و ضمنا از مرحله ۱۴ هم شروع ميشود.

اگر ميخواهيد اين بازي دستكاري شده را دانلود كنيد يا ميخواهيد مراحل جلوتر بازي را ببينيد، بگوييد تا برايتان بفرستم.
  
نویسنده : محمد ; ساعت ۳:٠٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۱