MenuIcond

گذاشتن آیکون برای منوها در VB

ويژوال بیسیک به طور پیش فرض توانایی گذاشتن آیکون برای منوها را ندارد. برای این کار باید از توابع API استفاده کنید که بسیار هم ساده و شیرین است. با استفاده از این توابع، می توان یک تصویر بیت مپ 16 x 16 را به عنوان آیکون منو نمایش داد.

برای این کار این زیربرنامه به کار می رود:

 

Public Sub SetMenuBitmap(Wnd As Long, MenuBarID As Long, MenuItem As Long, Bitmap As Long)

n1 = GetMenu(Wnd)

n2 = GetSubMenu(n1, MenuBarID)

n3 = GetMenuItemID(n2, MenuItem)

SetMenuItemBitmaps n2, MenuItem, MF_BITMAP Or MF_BYPOSITION, Bitmap, 0

End Sub

پارامترها:

Wnd دستگیره ی پنجره ایست که قرار است منوی آن آیکون دار شود.

MenuBarID عدد سرمنو در نوار منوی پنجره را مشخص می کند. به عنوان مثال اگر پنجره ی شما دو منوی File  و Edit دارد، برای File باید صفر و برای Edit ، 1 وارد کنید.

MenuItem مشخص کننده ی شماره آیتم در آن منو است که از صفر آغاز می شود.

Bitmap دستگیره ی تصویری است که می خواهید بذارید. که می تواند Form1.Picture یا PictureBox1.Picture باشد.

البته دقت داشته باشید که فقط بخش کوچکی از قسمت بالا سمت چپ تصویر به اندازه ی 16 x 16 پیکسل در منو نمایش داده خواهد شد.

 

  
نویسنده : محمد ; ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢