MenuIcond

گذاشتن آیکون برای منوها در VB<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ويژوال بیسیک به طور پیش فرض توانایی گذاشتن آیکون برای منوها را ندارد. برای این کار باید از توابع API استفاده کنید که بسیار هم ساده و شیرین است. با استفاده از این توابع، می توان یک تصویر بیت مپ 16 x 16 را به عنوان آیکون منو نمایش داد.

برای این کار این زیربرنامه به کار می رود:

 

Public Sub SetMenuBitmap(Wnd As Long, MenuBarID As Long, MenuItem As Long, Bitmap As Long)

n1 = GetMenu(Wnd)

n2 = GetSubMenu(n1, MenuBarID)

n3 = GetMenuItemID(n2, MenuItem)

SetMenuItemBitmaps n2, MenuItem, MF_BITMAP Or MF_BYPOSITION, Bitmap, 0

End Sub

پارامترها:

Wnd دستگیره ی پنجره ایست که قرار است منوی آن آیکون دار شود.

MenuBarID عدد سرمنو در نوار منوی پنجره را مشخص می کند. به عنوان مثال اگر پنجره ی شما دو منوی File  و Edit دارد، برای File باید صفر و برای Edit ، 1 وارد کنید.

MenuItem مشخص کننده ی شماره آیتم در آن منو است که از صفر آغاز می شود.

Bitmap دستگیره ی تصویری است که می خواهید بذارید. که می تواند Form1.Picture یا PictureBox1.Picture باشد.

البته دقت داشته باشید که فقط بخش کوچکی از قسمت بالا سمت چپ تصویر به اندازه ی 16 x 16 پیکسل در منو نمایش داده خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید