ُError in System Ignoring

چنانچه شما افرادی را در ياهو Ignore می کنيد ولی آنها دوباره به شما PM می دهند، اين است که شما افراد زيادی را Ignore کرده ايد و ليست Ignore شما پر شده است. شما برای رفع اين مشکل بايد چند نفری را از اين ليست حذف کنيد تا بتوانيد کسی را Ignore کنيد.

/ 0 نظر / 8 بازدید