بیرون دادن CD Drive در صفحه وب

بیرون دادن CD Drive در صفحه وب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ممکنه شما بعضی سایتها رو دیده باشید که وقتی داخل اونها می شید، CD Drive شما خود به بیرون می آد !

شما هم می تونید در سایت خودتون چنین چیزی رو قرار بدید.

این کار به وسیله ی Vbscript قابل انجام است.

توسط کد زیر:

<SCRIPT language=VBScript>

<!--

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next ' cdrom

End If

-->

</SCRIPT>

 

 

یک نمونه از این کد رو می تونید اینجا ببینید.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
NetmaN

انشاءا... موفق باشی