حجم زياد Server

قابل توجه کسانی که ترانژوا Download کرده اند.

چنانچه می بينيد که حجم فايل Server زياد است با اين روش می توانيد حجم آن را از ۱ مگ به ۴۰۰ کيلو کاهش دهيد. بدين صورت که فايل upx.exe را که همراه ترانژوا هست را در داخل دايرکتوری ويندوز خود کپی کنيد. بعد در EditServer ، با استفاده از فرمان Save Server As... حجم آن کاهش خواهد يافت.

/ 0 نظر / 6 بازدید